top of page

På østsida av Mjøsa, langs Kongsvegen, midt i mellom Lillehammer og Moelv, finner du Korsviken gård.

Her driver vi såkalt regenerativt landbruk med fokus på bygging av matjord, biologisk mangfold, dyrevelferd og bærekraftighet økologisk, såvel som økonomisk og sosialt.

Tilhørende gården er det ca 75 mål dyrka mark og 500 mål skog.

 

Vi dyrker økologiske grønnsaker, urter, bær og frukt. Vi har også en liten flokk beitehøns bestående av gamle landraser, noen kalkuner, ender, 3 ullgrisdamer og en påfugl.

Sesongvarer og egg kan handles direkte fra gården eller fra Jordnært Lillehammer. Vi leverer også på de lokale REKO-ringene.

Foreløpig bruker vi Instagram og Facebook som kommunikasjonskanaler. Du kan kontakte oss der ved å sende en melding. Bruker du ikke sosiale medier kan du ta kontakt via epost: post@korsvikengard.no eller pr tlf/sms på 92227403.

https://www.facebook.com/korsvikengaard

Instagram: @korsvikengard

bottom of page